Izdelava vektorskih slik za XAML razvijalce (1. del)

Včasih rabimo eno enostavno vektorsko sliko, ampak ne vemo od kod jo dobiti. Slike iz drugih virov ne moramo dovolj modificirati, da ustreza našim potrebam. Enostavne slike je mogoče sestaviti iz enostavnih oblik v XAML-u.

Prva ikona, ki jo bomo naredili, bo WiFi signal indikator. Ta je sestavljena iz 5 enako širokih štirikotnikov v obliki stopnic, ki jih ločujejo 4 prazni prostori. To ikono bomo naredili v dveh pristopih. V poznejših člankih bomo uporabljeno znanje izkoristili za bolj kompleksne primere.

Ikona iz enostavnih oblik

<StackPanel Orientation="Horizontal" VerticalAlignment="Top">
  <Rectangle Fill="White" VerticalAlignment="Bottom" Width="50" Height="50" Margin="0,0,20,0" />
  <Rectangle Fill="White" VerticalAlignment="Bottom" Width="50" Height="100" Margin="0,0,20,0" />
  <Rectangle Fill="White" VerticalAlignment="Bottom" Width="50" Height="150" Margin="0,0,20,0" />
  <Rectangle Fill="White" VerticalAlignment="Bottom" Width="50" Height="200" Margin="0,0,20,0" />
  <Rectangle Fill="White" VerticalAlignment="Bottom" Width="50" Height="250" Margin="0,0,20,0" />
</StackPanel>

image

Ta rešitev je omejena le na specifično velikost. S pomočjo Viewbox kontrole lahko izboljšamo prilagodljivost na velikost.

<Viewbox>
  <!— WiFi XAML koda –>
</Viewbox>

Ikona s pomočjo razdeljevanja Grid-a in pozicioniranja Rectangle-ov

Nekatere ikone pa so preveč kompleksne, da bi jih lahko hitro naredili le s nekaj oblikami. Večino ikon, ki so sestavljene iz kvadratov, lahko sestavimo s pomočjo razdeljevanja Grid kontrole v vrstice in stolpce in Rectangle kontrole. Postopek je dolgotrajnejši, je pa zato bolj fleksibilen in včasih bistveno bolj enostaven.

Verticalna porazdelitev

<Grid>
  <Grid.RowDefinitions>
    <RowDefinition Height="*" />
    <RowDefinition Height="*" />
    <RowDefinition Height="*" />
    <RowDefinition Height="*" />
    <RowDefinition Height="*" />
  </Grid.RowDefinitions>
</Grid>

image

Tukaj imamo 5 vrstic s enako velikostjo ne glede na višino. Višina posamezne vrstice je 1/5 celotne višine grida.

Horizontal porazdelitev

<Grid>
  <Grid.ColumnDefinitions>
    <ColumnDefinition Width="2*" />
    <ColumnDefinition Width="*" />
    <ColumnDefinition Width="2*" />
    <ColumnDefinition Width="*" />
    <ColumnDefinition Width="2*" />
    <ColumnDefinition Width="*" />
    <ColumnDefinition Width="2*" />
    <ColumnDefinition Width="*" />
    <ColumnDefinition Width="2*" />
  </Grid.ColumnDefinitions>
</Grid>

image

Tukaj imamo 9 stolpcev, razdeljeno po 5 stolpcev s dvojno velikost in med njimi so stolpci s enojno velikost. To pomeni, da je vsak lihi stolpec 2x večji od sodega stolpca.

Pozicioniranje Rectangle-a

Znotraj tega grida lahko elementom določimo Grid.Row, Grid.Column, Grid.RowSpan in Grid.ColumnSpan, ki se uporabljajo za pozicioniranje elementa znotraj starša (Grid kontrola). Index za Row in Column se začne s 0 in Row/ColumnSpan morata biti vsaj 1.

<Rectangle Fill="White" Grid.Row="3" Grid.Column="2" Grid.RowSpan="2" />

image

Končni rezultat

Primer celotnega dizajna za Wifi signal indikator s pomočjo razdeljevanja vrstic in stolpcev znotraj Grid-a.

<Grid>
  <Grid.RowDefinitions>
    <RowDefinition Height="*" />
    <RowDefinition Height="*" />
    <RowDefinition Height="*" />
    <RowDefinition Height="*" />
    <RowDefinition Height="*" />
  </Grid.RowDefinitions>
  <Grid.ColumnDefinitions>
    <ColumnDefinition Width="2*" />
    <ColumnDefinition Width="*" />
    <ColumnDefinition Width="2*" />
    <ColumnDefinition Width="*" />
    <ColumnDefinition Width="2*" />
    <ColumnDefinition Width="*" />
    <ColumnDefinition Width="2*" />
    <ColumnDefinition Width="*" />
    <ColumnDefinition Width="2*" />
  </Grid.ColumnDefinitions>

  <Rectangle Fill="White" Grid.Row="4" />
  <Rectangle Fill="White" Grid.Row="3" Grid.Column="2" Grid.RowSpan="2" />
  <Rectangle Fill="White" Grid.Row="2" Grid.Column="4" Grid.RowSpan="3" />
  <Rectangle Fill="White" Grid.Row="1" Grid.Column="6" Grid.RowSpan="4" />
  <Rectangle Fill="White" Grid.Column="8" Grid.RowSpan="5" />
</Grid>

image

Ta enostavna ikona načeloma ne potrebuje zadnje rešitve, saj nimamo veliko prednost pred prvim pristopom. V prihodnjem članku bo predstavljena malo bolj kompleksna ikona, kjer bo ta pristop bistveno lažji kot prvi pristop.

Advertisements

One Response to “Izdelava vektorskih slik za XAML razvijalce (1. del)”

 1. Izdelava vektorskih slik za XAML razvijalce (2. del) – Blend in Combine | Jernej Kavka - Microsoft Student Partner Says:

  […] si članek Izdelava vektorskih slik za XAML razvijalce (1. del) za prvi del, izdelava enostavne ikone s XAML kodo. V tem članku bomo na hitro spoznali Blend […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: