Pridobivanje informacij o Windows Phone napravi

Statični razred Microsoft.Phone.Info.DeviceExtendedProperties in Microsoft.Phone.Info.UserExtendedProperties imata veliko zanimivih informacij kot so ime proizvajalca, ime modela, unikatni ID naprave, unikatni ID uporabnika, itd.

Primer pridobivanja vrednosti podatkov:

public static T GetDeviceExtendedProperty<T>(string id)
{
  T result = default(T);
  object value;
  if (DeviceExtendedProperties.TryGetValue(id, out value) && value is T)
  {
    result = (T)value;
  }

  return result;
}

ID-ji za DeviceExtendedProperties:

 • DeviceManufacturer, string
 • DeviceName, string
 • DeviceFirmwareVersion, string
 • DeviceHardwareVersion, string
 • DeviceTotalMemory, long
 • ApplicationCurrentMemoryUsage, long
 • ApplicationPeakMemoryUsage, long
 • DeviceUniqueId, byte[] (potrebuje ID_CAP_IDENTITY_DEVICE)

UserExtendedProperties se uporablja za pridobivanje unikatnega uporabniškega ID-ja. Koda za pridobivanje tega ID je drugačna za Windows Phone 7 projekt (tudi na WP8 napravah) in za Windows Phone 8 projekt. To pomeni, da ko posodobite WP7 projekt na WP8 projekt, morate spremeniti za del kode. Za obe kodi potrebujete ID_CAP_IDENTITY_USER.

Za WP8:

string result = string.Empty;
object anid;
if (UserExtendedProperties.TryGetValue("ANID2", out anid))
{
  result = anid as string;
}

Za WP7:

const int AnidLength = 32;
const int AnidOffset = 2;

string result = string.Empty;
object anid;
if (UserExtendedProperties.TryGetValue(&quot;ANID&quot;, out anid))
{
  if (anid != null && anid.ToString().Length >= (AnidLength + AnidOffset))
  {
    result = anid.ToString().Substring(AnidOffset, AnidLength);
  }
}

Še izvorna koda, ki jo uporabljam v mojih projektih in preizkušeno deluje:

https://skydrive.live.com/redir?resid=D9E0BFCC79DE0D07!22989&authkey=!AOsk64Ld9KYLYgI&ithint=file%2c.cs

Advertisements

One Response to “Pridobivanje informacij o Windows Phone napravi”

 1. Pridobivanje informacij o Windows 8 napravi | Jernej Kavka - Microsoft Student Partner Says:

  […] o Windows 8 napravi je težje in bolj nepredvidljivo kot o Windows Phone 8 napravi (več v Pridobivanje informacij o Windows Phone napravi). Za večino informacij ne vemo, če so na voljo oz. kaj predstavljajo. Unikatni strojni ID se […]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: